FANDOM


Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników. Rozpoczęcie

edytowania lub jakakolwiek inna działalność na wiki oznacza jego automatyczną akceptację. Nieprzeczytanie regulaminu nie zwalnia z jego

przestrzegania.


I. A więc...

 1. Jednocześnie obowiązują na wiki globalne zasady użytkowania wytyczne przez Wikia.
 2. Preferujemy, by każdy użytkownik posiadał własne konto.
 3. Widząc łamanie regulaminu bezzwłocznie zgłoś to administracji.
 4. Jeśli widzisz błąd nie bój się go poprawić. Zarejestrowany czy też nie jesteś użytkownikiem i masz prawo do edycji.
 5. Wikia nie jest oficjalną stroną serialu, hostingiem zdjęć,

serwisem społecznościowym, miejscem na reklamy lub treści prywatne, seksualne czy intymne.

 1. Staramy się zachować kulturę.

II. Ogólne zakazy

 1. Zabrania się:
  1. wulgaryzmów, obrażania,
  2. spamu,
  3. gróźb, zastraszania,
  4. trollingu,
  5. publikowanie treści nieetycznych, erotycznych, nielegalnych,

niezgodnych z prawem RP, rasistowskich, religijnych, antyreligijnych czy politycznych.

 1. Kategorycznie zabronione jest bezmyślne usuwanie poprawnej treści artykułów.
 2. Zabronione jest dokonywanie drobnych edycji, niewnoszących nic do treści artykułu.

III. Edycje i pliki

 1. Artykuły na wiki muszą być związane z jej tematyką. Wszelkie

informacje na niej zawarte nie mogą być zmyślone, fikcyjne, bezsensowne lub nieprawdziwe (niezgodne z kanonem serii) – zostaną one skasowane, a jeśli użytkownik notorycznie i umyślnie będzie je dodawał, zostanie zablokowany.

 1. W artykułach staramy się o pełną encyklopedyczność artykułu:
  1. nie podpisujemy się,
  2. nie dodajemy emotikon,
  3. staramy się nie używać potocznego stylu wypowiedzi,
  4. przestrzegamy neutralnego punktu widzenia,
  5. dbamy o pełną poprawność językową (ortografia i interpunkcja),
  6. pilnujemy, aby artykuł był czytelny i schludny.
 2. Strony użytkownika są jego własnością i nikt nie powinien ich edytować bez jego własnej zgody.
 3. Nim prześlesz plik upewnij się, że:
  1. nie narusza on czyiś praw autorskich;
  2. jest związany z tematyką wiki;
  3. nie zawiera on obrażających bądź dyskryminujących treści.
 4. Staraj się przesyłać pliki nie dublować grafik: przesyłając

plik na wiki, upewnij się, czy nie ma już przesłanej jego kopii (np. o innych rozmiarach, lepszej jakości).

 1. Zabronione jest dodawanie grafik bez zamiaru ich użycia.
 2. Do plików należy dodawać licencje. Pliki bez licencji mogą zostać usunięte przez administrację po upływie 3 dni od wstawienia pliku.
 3. Pliki nieużywane, dublowane oraz nie zgodne z regulaminem mogą zostać usunięte.

IV. Czat, forum, blogi i inne

 1. Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo tworzyć własny blog.
 2. Zabronione jest edytowanie cudzych wpisów. Wyjątek stanowią

administratorzy oraz sytuacje, w której autor wpisu zezwolił na edycję jego wpisu.

 1. Odznaczenia mają na celu motywowanie użytkowników do edycji na

rozmaite sposoby i nie powinny być źródłem masowej, nie wnoszącej przydatnych wiadomości na wiki edycji. Edytowanie "dla odznak" jest kategorycznie zabronione.

 1. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników wiki.

V. Konsekwencje

 1. Za niestosowanie się do regulaminu naszej Wiki każdy użytkownik może zostać zablokowany na okres zależny od wagi naruszenia.
 2. Kary mogą nakładać administratorzy oraz moderatorzy czatu (tylko na czacie).
 3. Administratorzy mogą, ale nie muszą ostrzegać przed nałożeniem kary za naruszenie regulaminu.
Ostatnia aktualizacja miała miejsce: 5 stycznia 2015r.
Wygenerowano z tmnt wiki
Edit by: Iravu